Soubor pedagogicko-organizačních informací 2016/2017

MŠMT zveřejnilosoubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen Soubor) na školní rok 2016/2017 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2016/2017.

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jedná se o pomůcku MŠMT, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.

Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.