Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Cílem metodického pokynu je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k jeho výskytu dojde. Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku  a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou.

V metodickém pokynu je definována charakteristika šikany, najdeme zde informace o tom, jak jí předcházet, v případě, že se na škole objeví, tak jaké jsou správné postupy řešení a nápravná opatření.

Soubory ke stažení