Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2017. Do 30. dubna 2017 musí rodiče odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky se všemi požadovanými doklady (vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2017.

Do 30. dubna 2017 musí rodiče odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky se všemi požadovanými doklady (vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Žádosti o přijetí do přípravné třídy: od 28. 4. 2017 (formulář na webu školy).