Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

 

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín

Vidochov 66, Nová Paka 50901, IČO 71002791

 

 

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46,§165, odst. 2, písm.e) a §183 odst.2 zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku

základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Vidochov, okres Jičín, od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

 

 

01/2020

02/2020

03/2020

06/2020

07/2020

08/2020

 

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy – Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín,

ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

 

 

 

 

 

      Ve Vidochově dne: 15. 4. 2020                                                                           Mgr. Kamila Šabatová

                                                                                                                                      ředitelka školy