Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín.

Vidochov 66, Nová Paka 50901, IČO 71002791

 

 

Rozhodnutí

o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021.

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34

odst. 3 a §165 odst.2 písmeno b) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl že

 

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Vidochov, okres Jičín, od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

 

 

09-2020

10-2020

11-2020

12-2020

13-2020

14-2020

15-2020

16-2020

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy – Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín,

ke krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

 

 

Ve Vidochově dne: 18.5.2020

 

Vyvěšeno a zveřejněno dne: 19.5.2020                                                                         Mgr. Kamila Šabatová

                                                                                                                                              ředitelka školy