Plán akcí mateřské školy

Plán akcí MŠ školní rok 2020/2021

 

PODZIM
Divadelní představení
Canisterapie
Vyšetření PPP Jičín
Vánoční fotografování
Plavecký kurz
Adventní vystoupení

 

ZIMA
Hry na sněhu
Kurz bruslení
Kurz lyžování
Suchardův dům – vánoční expozice
Čertovská nadílka
Vánoční besídka, nadělování ve třídě
Recitační soutěž

JARO
Den otevřených dveří MŠ
Návštěva první třídy ZŠ
Den Země – projektový den
Návštěva knihovny Nová Paka
Výlet do DDM Stonožka
Projekt Bosá noha
Karneval v MŠ
Rodičovská schůzka
Mezinárodní den lesů – projektový den
Zápis dětí do MŠ
 

LÉTO
Projektový den – jízda zručnosti (koloběžky, odrážedla, kola)
Mezinárodní den hasičů – návštěva hasičské zbrojnice Nová Paka
Závěrečná Akademie
Závěrečné fotografování tříd MŠ
Školní výlety