Vyhledávání SŠ a VOŠ podle oboru

Pro vyhledání dalších informací o konkrétních školách je nejprve nutné školy vyhledat. K tomu máte k dispozici níže uvedené základní filtry, které můžete libovolně použít (i v kombinaci) zadáním údajů, které znáte. Doporučujeme však vždy zvolit skupinu oborů a obor.

Mapa Zobrazit mapu

Vyberte Spojovací podmínka pro pokročilé filtrování:        
Dětský domov

od     

od     

Péče o rodinné skupiny

od     

Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem

Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání
Bezbariérový přístup
Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Stavební dispozice
Zajištění stravování
Místo pro trávení volného času
Zájmové činnosti
Specifické akce
Přístup k PC a internetu
V blízkosti dětského domova
Spolupráce

Osobní vybavení dětí
Kapesné
Dary
Způsob informování zákonných zástupců

Dětský domov se školou

od     

od     

Zaměření dětského domova se školou
Péče o rodinné skupiny

od     

Péče o nezletilé gravidní matky a matky s dítětem

Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání
Bezbariérový přístup
Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Stavební dispozice
Zajištění stravování
Místo pro trávení volného času
Zájmové činnosti
Specifické akce
Přístup k PC a internetu
Spolupráce
Osobní vybavení dětí
Kapesné
Dary
Způsob informování zákonných zástupců

Diagnostický ústav

od     

od     

Zaměření ústavu

od     

Péče o sourozenecké skupiny
Bezbariérový přístup
Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Domov mládeže

od     

od     

Umístění vzhledem ke škole
Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Bezbariérový přístup

Nabídka zájmových činností
Zaměření zájmových činností
Další prostory
Přístup k PC a internetu
Způsob informování zákonných zástupců
Internát

od     

od     

Umístění vzhledem ke škole
Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Bezbariérový přístup

Nabídka ubytování pro

Nabídka zájmových činností
Zaměření zájmových činností
Další prostory
Přístup k PC a internetu
Způsob informování zákonných zástupců
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

od     

od     

od     

Bezbariérový přístup
Umístění školy v obci
Dopravní dostupnost

Snížené školné
Koncepce školy
Školní vzdělávací program
Školní řád
Nabídka kurzů
Vyučované jazyky - přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku
Úroveň státní jazykové zkoušky
Vyučované jazyky - jednoletý pomaturitní kurz
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.)

Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR
Úroveň certifikované zkoušky z češtiny pro cizince
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.)
Mezinárodní spolupráce
Zapojení do evropských projektů

Přístup k PC/internetu mimo výuku
Místo pro trávení volného času
Konzervatoř
Stupeň poskytovaného vzdělání
Forma vzdělání
Ukončování vzdělání

od     

od     

Přijímací zkoušky
Forma přijímacího řízení
Koncepce školy
Školní vzdělávací program
Školní řád
Poslední výroční zpráva

od     

Stipendium
Bezbariérový přístup
Umístění školy v obci
Dopravní dostupnost

od     

Speciálně vybavené odborné učebny
Specifické akce školy (pravidelné)
Spolupráce při odborné praxi
Mezinárodní spolupráce
Zapojení do evropských projektů
Školní parlament
Obory
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech
Způsob hodnocení
Výuka cizích jazyků
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu)
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky

Nabídka dalšího vzdělávání
Rozvrhy hodin
Přístup k PC/internetu mimo výuku
Místo pro trávení volného času
V blízkosti školy
Způsob informování rodičů
Rozmístění školy
Přijímání dětí mladších 3 let
Bezbariérový přístup
Zabezpečení vstupu školy
Umístění školy v obci
Dopravní dostupnost

od     

Provoz MŠ
Certifikáty škol
Přítomnost specialistů
Způsob informování rodičů
Funkce školního informačního systému
Přípravný stupeň ZŠ speciální
Přípravný stupeň

od     

od     

Umístění přípravného stupně

ŠVP
Stupeň poskytovaného vzdělání
Forma vzdělání
Rozmístění školy
Forma přijímacího řízení
Přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup
Zabezpečení vstupu školy
Umístění školy v obci
Dopravní dostupnost

od     

Stipendium
Přípravné kurzy
Zaměření
Certifikáty škol
Spolupráce s firmami
Mezinárodní spolupráce
Způsob hodnocení
Výuka cizích jazyků
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací
Přítomnost specialistů
Nabídka dalšího vzdělávání
Přístup k PC/internetu mimo výuku
Využití internetu ve výuce
Způsob informování rodičů
Funkce školního informačního systému
Středisko volného času
Bezbariérový přístup
Umístění v obci
Dopravní dostupnost
Převaha nabídky pro
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání
Přístup k PC a internetu
Středisko výchovné péče

Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Bezbariérový přístup
Provoz střediska výchovné péče
Školní družina
Jsou přijímáni všichni zájemci

Umístění školní družiny
Bezbariérový přístup
Nabídka zájmových kroužků

Ranní provoz

Odpolední provoz

Způsob informování zákonných zástupců
Školní jídelna/výdejna
Školní jídelna/výdejna
Možnost výběru z více jídel
Dietní stravování

Bufet
Specifické stravovací projekty
Nápojové/potravinové automaty
Školní klub
Jsou přijímáni všichni zájemci

Umístění školního klubu
Bezbariérový přístup
Nabídka zájmových kroužků

Ranní provoz

Odpolední provoz

Způsob informování zákonných zástupců
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost

Bezbariérový přístup

Zaměření poradenské činnosti
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy)
Personální obsazení
VOŠ
Forma vzdělání
Přijímací zkoušky
Forma přijímacího řízení
Bezbariérový přístup
Umístění školy v obci
Dopravní dostupnost

od     

Stipendium
Přípravné kurzy pro uchazeče
Spolupráce s firmami
Mezinárodní spolupráce
Výuka cizích jazyků
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky
Nabídka dalšího vzdělávání
Přístup k PC/internetu mimo výuku
Ubytování
Stravování
Výchovný ústav

od     

od     

Zaměření ústavu

od     

Péče o sourozenecké skupiny
Péče o nezaopatřené osoby po ukončení ústavní výchovy připravující se na povolání
Možnost pracovních příležitostí
Bezbariérový přístup
Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Zařízení pro DVPP
Umístění v obci
Dopravní dostupnost

Bezbariérový přístup

Zaměření činností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Nabídka DVPP ve všech všeobecně-vzdělávacích předmětech
Nabídka činností o víkendu
Přehled akreditovaných programů
Aktuální plán DVPP

od     

Vyhodnocování spokojenosti klientů
Pořádání akcí na základě požadavků školy
Realizace vzdělávacích akcí ve školách a školských zařízení
Velikost školy
Rozmístění školy
Bezbariérový přístup
Zabezpečení vstupu školy
Umístění školy v obci
Dopravní dostupnost

od     

Možnost získat stipendium
Zaměření
Certifikáty škol
Způsob hodnocení
Výuka cizích jazyků
Metody čtení
Metody výuky matematiky
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací
Přítomnost specialistů
Školní družina
Školní klub
Školní klub - rozvrh
Přístup k PC/internetu mimo výuku
Využití internetu ve výuce
Zájmové činnosti
Způsob informování rodičů
Funkce školního informačního systému
Přípravná třída

od     

od     

Umístění přípravné třídy/přípravných tříd

ŠVP
ZUŠ
Bezbariérový přístup
Umístění školy v obci
Spádová oblast
Dopravní dostupnost
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání
ZUŠ organizuje v hudebním oboru
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru
ZUŠ organizuje v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru