Obrázek 1 Vyhledávání školy
Obrázek 2 Vyhledávání SŠ a VOŠ podle oboru

Informační systém InspIS PORTÁL

Přehledné a užitečné informace o školách a školských zařízeních všech zřizovatelů na jednom místě - od mateřských škol, přes základní, střední a vyšší odborné školy až po základní umělecké školy nebo třeba střediska volného času.

Kromě základních informací, jako je adresa, kontakty či odkaz na webové stránky, je zobrazena také charakteristika školy/školského zařízení či poskytovaného vzdělávání a další specifika a zajímavosti. K dispozici jsou tak informace např. o zaměření, speciálně vybavených učebnách, specifických akcích školy/školského zařízení, zapojení do projektů či mezinárodní spolupráce, způsobech hodnocení, výuce cizích jazyků, specifických formách poskytované podpory, ICT vybavenosti nebo způsobech informování rodičů. Mnohé subjekty publikují v systému také své školní vzdělávací programy, výroční zprávy, rozvrhy hodin, seznamy kroužků a další důležité dokumenty. Přiloženy jsou vždy také inspekční zprávy České školní inspekce.

Základní informace se automaticky kopírují ze školského rejstříku a systémů České školní inspekce, podrobnosti
o své charakteristice, výuce či aktivitách do systému zadávají přímo jednotlivé školy a jednotlivá školská zařízení.

Česká školní inspekce průběžně vyzývá ty subjekty, které dosud svůj profil nevyplnily nebo které jej neudržují aktuální, aby tak učinily, a podpořily tak maximální využitelnost systému InspIS PORTÁL pro veřejnost.