Školní jídelna

PROVOZ

Provozní doba: 6:30 - 15:00 hod.
Výdej pro děti a zaměstnance MŠ Holedeč: 11:30 - 12:30 hod.

Prázdniny a jiná volna

V době hlavních letních prázdnin je jídelna uzavřena v souladu s organizací školního roku. Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin kdy neprobíhá výuka, jídelna nevaří a nevydává jídla.


 

ÚHRADA STRAVNÉHO

V hotovosti v kanceláři ředitelky, vždy poslední pondělí v měsíci na následující měsíc, v době od 6:00 – 9:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.

​nebo převodem na bankovní účet č.0254002831/0300, variabilní symbol = rodné číslo strávníka, vždy do 20. dne v měsíci na následující měsíc.


 

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ

Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři ředitelky, nebo v kuchyni v době od 7:00 do 8:00 hod. v pracovní dny.

Přihláška ke stravování tvoří samostatnou přílohu této směrnice.


 

ODHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Odhlášení na přechodnou dobu se provádí osobně v kanceláři ředitelky, nebo v kuchyni vždy osobně jeden den předem nebo telefonicky v době od 6:30 do 7:00 hod..

První den neplánované nepřítomnosti dítěte se považuje za pobyt v mateřské škole, zástupce dítěte má proto nárok na odebrání oběda mimo školní jídelnu.


 

VYÚČTOVÁNÍ

Podle pokynů strávníka nebo jeho zákonného zástupce může:

  • nechat zůstatek na kontě pro příští rok
  • převést zůstatek na vlastní konto
  • vyzvednout zůstatek v hotovosti.