O nás

O nás

Mateřská škola v Moskevské ulici byla otevřena 1.9.1960. Je to čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 112 dětí, v patrové budově na kraji města Kladna, ve čtvrti Rozdělov.

Součástí školy je veliká zahrada, která v roce 2015 byla vybudována jako ,,Zahrada v přírodním stylu". Je hlavně využívána v dopoledních hodinách. Za zahradou je les.
Stravování je zajištěno vlastní školní jídelnou.
U každé třídy je šatna, sociální zařízení. Společná je prostorná tělocvična a jídelna.
Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, mají velmi dobré materiálně technické vybavení. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispívá výzdoba tříd a šaten a chodby dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a podle příležitostí.
Třídy a herny jsou dostatečně vybaveny hračkami, které dávají dětem široký prostor ke hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti.
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, mohou nás kdykoliv navštívit. Jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují.
Spolupracujeme se Základní školou v Moskevské ulici 2929, navštěvujeme jí při různých příležitostech, jejich vystoupení a na společných akcích.

Tradiční akce

 • výtvarné soutěže
 • návštěvy divadel a kulturních zařízení
 • výlety
 • opékání brambor
 • keramický týden – podzim, jaro
 • setkání s Mikulášem
 • vánoční posezení s rodiči
 • rozsvěcení vánočního stromečku
 • návštěva základní školy
 • karneval v mateřské škole
 • plavecký výcvik s plaveckou školou Medúza
 • škola v přírodě
 • oslava Dne dětí
 • besídka ke Dni matek
 • rozloučení s předškoláky
 • olympijský den v mateřské škole
 • kroužky / angličtina, fl