Sociální pedagog

Bc. Jaroslava Šidlovská, DiS.

sociální pedagog

tel.: 777 776 234

 

Sociální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a všech ostatních žáků, kteří potřebují podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatření.

Hlavní úkoly:

 • ochrana dětí (zneužívané, zanedbávané, traumatizované)
 • prevence obtíží v oblasti chování
 • úzká spolupráce s kurátory, s OSPOD, s PČR, s jinými organizacemi
 • vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách
 • zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita…)

 

Standartní činnosti:

 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci
 • spolupráce při tvorbě IVP či specifického individuálního přístupu k žákům
 • podpora pedagogů při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupce (výchovné problémy, osobní obtíže žáka), posilování znalostí a sebejistoty pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (syndrom vyhoření, neefektivní komunikace s žáky)
 • směrem k rodičům – motivování k návaznému preventivnímu působení
 • nabídka řešení konfliktních situací (nastavení domácí přípravy do školy, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti s dalšími subjekty)
 • osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření