Zápis pro děti z naší MŠ

CZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Jungmannova 3, Ostrava – Přívoz Vás zve na
                                                                                                                    

 

do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 

pro děti narozené v době od 1.9.2015 do 30.8.2016 

PRO DĚTI Z NAŠÍ MŠ 
čtvrtek 7.4. 2022 

 od 13 00 do 15 30  

K zápisu přiveďte své dítě!   Je pro něj připraven program. 

Přineste: 

  •                  rodný list dítěte
  •                  Váš občanský průkaz
  •                  pokud je Vám dítě svěřeno, také rozhodnutí o svěření do péče