Kontakty školy

Ředitelka školy                            Mgr. Jitka Grondolská          596 133 426          zs.pittra@email.cz

Zástupkyně ředitelky                    Mgr. Iva Vrobelová

Školní metodik prevence             Mgr. Petra Popelářová  

Výchovný poradce Mgr. Veronika Ziklová