Kontakty školy

Ředitel školy                                              Ing. Martin Blatoň, Ph.D.          596 133 426          zs.pittra@email.cz

Zástupkyně ředitele (statutární zástupce) Mgr. Veronika Ziklová

Zástupkyně ředitele:                                  Mgr. Iva Vrobelová

Školní metodik prevence                           Mgr. Petra Popelářová  

Výchovný poradce Mgr. Veronika Ziklová