Zaměstnanci školy

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

Ředitelka: Mgr. Jitka Grondolská

Zástupkyně ředitelky (statutární zástupce) Mgr. Veronika Ziklová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Iva Vrobelová

Ekonomka: Květuše Tomíčková

Sekretářka a PaM: Dagmar Kovalová

 

Učitelé:

Mateřská škola

Zuzana Skácelová, Veronika Sklárčíková, sestra Marie Fidelis

 

Třídy:

I.A: Mgr. Gabriela Hrubá, 

I.B: Mgr. Mgr.Marta Pavelková as.Pavlína Mrázková

II.A: Mgr. Marcela Gardoňová, as. Angela Berkyová

II.B: Mgr. Martina Luxová, as. Alena Papájová

III.: Mgr. Olga Vojčináková, as. Nataša Pihiková

IV.A: Mgr. Věra Dudová,  as.Andrea Palakyová

IV.B: Kristýna Tylečková, as. Kateřina Peňázová

V.: Mgr. Markéta Grymová, as. Simona Fojtíková

VI.A: Mgr. Petra Popelářová, as.M.Podhorná.

VI.B: Bc. Hana Borová, as. Bc. Ondřej Turek

VII.: Mgr. Veronika Ziklová, as. Nikola Salamon Josefi

VIII.A: Mgr. Barbora Vicanová, as. sestra Fidelis

VIII.B: Ing. Roman Tarhoviský, as Renata Kramná

IX.: Bc. Jiří Kroupa

Další učitelé: Mgr.A Hana Puchová, Mgr. Gabriela Solařová, Mgr. Jana Prosková, Mgr. Eliška Borowiecka, Mgr. Iveta Kaňoková, p. Dariusz Sputo

Vychovatelé: Angela Berkyová, Simona Fojtíková,Sylva Vašková, DiS.

Školní asistent: Bc. Ondřej Turek, Michaela Podhorná

 

Zaměstnanci pověřeni výkonem funkce:

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Popelářová

Výchovná poradkyně: Mgr. Veronika Ziklová

Sociální pedagog: Bc. Jaroslava Šidlovská, DiS

Speciální pedagog: Mgr. Věra Dudová

Metodik ICT: Ing. Roman Tarhoviský

Metodik EVVO: Bc. Hana Borová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Grondolská

 

Vedoucí odborných sekcí

metodické sdružení I. stupně: Mgr. Gabriela Hrubá

sekce jazyků a matematiky: Mgr. Veronika Ziklová

společenskovědní: Mgr. Petra Popelářová

přírodovědná: Mgr. Iveta Kaňoková

dopravní a branná: Mgr. Olga Vojčináková

 

Zdravotnice: Angela Berkyová, zast. Andrea Palakyová

Vedení BOZP: Kateřina Peňázová

Prodej stravenek: Lenka Zubrová

Výdej jídla: Renata Gatnarová

Vrátná: Lenka Zubrová

Uklízečky: Žaneta Horváthová, Věra Němečková, Marie Bindatschová