Zaměstnanci školy

Ředitel: Ing. Martin Blatoň, Ph.D. 

Zástupkyně ředitele pro administrativu: Mgr. Martina Luxová 

Zástupkyně ředitele pro organizaci: Mgr. Iva Vrobelová 

Ekonom: Ing. Jiří Hlísta 

Sekretářka a PaM: Dagmar Kovalová 

   

Učitelé ZŠ: 

I.A: Mgr. Gabriela Hrubá, as. Kateřina Peňázová 

I.B: Mgr. Mgr. Marta Pavelková, as. Iveta Kontrová 

II.A: Mgr. Olga Vojčináková, as. Nataša Pihiková 

II.B: Mgr. Věra Dudová, as. Alena Papajová 

III.A: Mgr. Marcela Gardoňová, as. Angela Berkyová 

III.B: Kateřina Kučerková, as. Blanka Myšková 

IV.A: Mgr. Markéta Grymová, as. Michaela Podhorná 

IV.B: Lic. Kristýna Tylečková, as. Simona Fojtíková 

V.: Natálie Šmídová, as. Sylva Vašková, DiS., 

VI.A: Mgr. Barbora Vicanová, as. Andrea Palakyová 

VI.B: Mgr. Jitka Grondolská, as. Zlata Siváková 

VII.: Mgr. Jiří Kroupa, as. Libuše Martínková 

VIII.A: Mgr. Petra Popelářová, as. Maja Stojmenovič, 

VIII.B: Mgr. Jana Prosková, as. Bc. Ondřej Turek 

IX. Ing. Roman Tarhoviský, as Renata Kramná, as. Božena Šilerová 

 

Učitelé MŠ: 

Zuzana Skácelová, Veronika Sklarčíková, sestra Marie Fidelis, Alena Papajová, as. Ing. Jana Hlušíková

  

Netřídní učitelé:  

Mgr. Gabriela Solařová 

Mgr.A. Hana Puchová 

Bc. Svatava Sonnková 

Mgr. Petra Vlčková 

Mgr. Dariusz Sputo

 

Vychovatelky školní družiny:  

Sylva Vašková, DiS. 

Angela Berkyová 

 

Školní asistent:  

Bc. Ondřej Turek 

Michaela Podhorná 

  

Zaměstnanci pověřeni výkonem funkce: 

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Popelářová 

Vedoucí ŠPP: Mgr. Martina Luxová

Koordinátor inkluze: Mgr. Martina Luxová

Volba povolání: Mgr. Petra Popelářová 

Výchovná poradkyně: Bc.Jaroslava Šidlovská ,DiS. 

Sociální pedagog: Bc.Jaroslava Šidlovská ,DiS. 

Speciální pedagog: Mgr. Věra Dudová 

Metodik ICT: Ing. Martin Blatoň, Ph.D. 

Metodik EVVO: Bc. Svatava Sonnková 

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Grondolská 

  

Vedoucí odborných sekcí: 

Metodické sdružení I. stupně: Mgr. Gabriela Hrubá 

Matematická a přírodovědná: Bc. Svatava Sonnková 

Společenskovědní: Mgr. Petra Popelářová 

Estetická: Mgr. Barbora Vicanová 

Jazyková: Mgr. Jiří Kroupa 

Dopravní a branná: Mgr. Olga Vojčináková 

  

Zdravotnice: Angela Berkyová 
 
Vedení BOZP: Kateřina Peňázová 
 
Prodej stravenek: Lenka Zubrová 
 
Výdej jídla: Žaneta Horváthová 
 
Vrátná: Lenka Zubrová 
 
Školník: Julius Joška 
 

Uklízečky: Marika Giňová, Marie Mašková, Denisa Mižigarová