Zaměstnanci školy

Ředitel: Ing. Martin Blatoň, Ph.D.

Zástupkyně ředitele pro administrativu a 1. stupeň: Mgr. Martina Luxová

Zástupkyně ředitele pro organizaci a 2. stupeň: Mgr. Iva Vrobelová

Ekonom: Ing. Jiří Hlísta

Sekretářka a PaM: Dagmar Kovalová

  

Učitelé ZŠ:

MŠ MALÍ Skácelová Zuzana AP – Bc. Stojmenovič Maja

MŠ VELCÍ Sklarčíková Veronika AP- Peňázová Kateřina

1.A Mgr. Gardoňová Marcela AP- Berkyová Angela

1.B Mgr. Honlová Martina AP- Vašková Sylva Dis.

2.A Mgr. Hrubá Gabriela AP- Rumpíková Lenka

2.B Mgr. Pavelková Marta AP- Kontrová Iveta

3.A Mgr. Vojčináková Olga AP-Pihiková Nataša

3.B Mgr. Dudová Věra AP- Papajová Alena, Jarochová Iveta

4.A Mgr. Vlčková Petra AP-Doubková Jana

4.B Kučerková Kateřina AP- Kielarová Júlia

5.A Mgr. Grymová Markéta AP- Myšková Blanka

5.B Mgr. Tylečková Kristýna AP- Fojtíková Simona

6.A Mgr. Šidlovská Jaroslava AP-Kalová Irena

7.A Mgr. Kukelková Lucie AP- Palakyová Andrea

7.B Mgr. Grondolská Jitka AP- Bc.Siváková Zlata

8.A Mgr. Prosková Jana AP- Kramná Renáta

9.tř. Mgr. Popelářová Petra AP- Bc. Turek Ondřej

 

Učitelé MŠ:

Zuzana Skácelová, Veronika Sklarčíková

Netřídní učitelé:

Mgr. Gabriela Solařová

Mgr.A. Hana Puchová

Svatava Sonnková

Ing. Roman Tarhoviský

Mgr. Dariusz Sputo

 

Vychovatelky školní družiny:

Sylva Vašková, DiS.

Angela Berkyová

 

Školní asistenti:

Bc. Ondřej Turek

Bc. Zlata Siváková

 

Zaměstnanci pověřeni výkonem funkce:

Vedoucí ŠPP: Mgr. Martina Luxová

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Popelářová

Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Vrobelová

Koordinátor inkluze: Mgr. Martina Luxová

Volba povolání: Mgr. Petra Popelářová

Sociální pedagog: Bc.Jaroslava Šidlovská,DiS.

Speciální pedagog: Mgr. Věra Dudová

Metodik ICT: Ing. Martin Blatoň, Ph.D.

Metodik EVVO: Svatava Sonnková

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Grondolská

Vedoucí předmětových komisí:

Předmětová komise I. stupně: Mgr. Gabriela Hrubá

Předmětová komise přírodovědná: Svatava Sonnková

Předmětová komise společenskovědní: Mgr. Petra Popelářová

Předmětová komise jazyků: Mgr. Jitka Grondolská

 

Pověřeni funkcí:  

Dopravní a branná výchova: Mgr. Olga Vojčináková

Zdravotnice: Angela Berkyová Prodej stravenek: Lenka Zubrová Výdej jídla: Žaneta Horváthová Vrátná: Lenka Zubrová Školník: Julius Joška

Technická správa budovy a majetku: Martin Strnadel

Uklízečky: Marika Giňová, Nora Horváthová, Gabriela Horváthová