Zaměstnanci školy

Ředitel: Ing. Martin Blatoň, Ph.D.

Zástupkyně ředitele (statutární zástupce) Mgr. Veronika Ziklová

Zástupkyně ředitele: Mgr. Iva Vrobelová

Ekonomka: Květuše Tomíčková

Sekretářka a PaM: Dagmar Kovalová

 

Učitelé:

Mateřská škola:

Zuzana Skácelová, Veronika Sklárčíková, sestra Marie Fidelis

 

Třídy:

I.A: Mgr. Gabriela Hrubá, as. Zlata Siváková

I.B: Mgr. Martina Luxová, as. Alena Papajová

II.A: Mgr. Marcela Gardoňová, as. Angela Berkyová

II.B: Mgr. Marta Pavelková

III.A: Mgr. Markéta Grymová, as Blanka Myšková

III.B: Mgr. Olga Vojčináková, as. Nataša Pihiková

IV.: Mgr. Jitka Grondolská, as. Michaela Podhorná

V.A: Mgr. Věra Dudová, as. Andrea Palakyová

V.B: Lic. Kristýna Tylečková, as. Sylva Vašková, DiS., Michaela Podhorná

VI.: Bc. Jiří Kroupa, as. Simona Fojtíková

VII.A: Mgr. Petra Popelářová, as. Kateřina Peňázová

VII.B: Bc. Hana Borová, as. Bc. Ondřej Turek

VIII: Ing. Roman Tarhoviský, as Renata Kramná

IX.: Mgr. Barbora Vicanová, as. Maja Stojmenovič, as. Božena Šilerová

 

Další učitelé: Mgr.A Hana Puchová, Mgr. Gabriela Solařová, Mgr. Jana Prosková

Vychovatelé: Angela Berkyová, Simona Fojtíková, Sylva Vašková, DiS.

Školní asistent: Bc. Ondřej Turek, Michaela Podhorná

 

Zaměstnanci pověřeni výkonem funkce:

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Popelářová

Výchovná poradkyně: Mgr. Veronika Ziklová

Sociální pedagog:

Speciální pedagog: Mgr. Věra Dudová

Metodik ICT: Ing. Roman Tarhoviský

Metodik EVVO: Bc. Hana Borová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Grondolská

 

Vedoucí odborných sekcí

metodické sdružení I. stupně: Mgr. Gabriela Hrubá

sekce jazyků a matematiky: Mgr. Veronika Ziklová

společenskovědní: Mgr. Petra Popelářová

estetická: Mgr. Petra Popelářová, Mgr. Barbora Vicanová

přírodovědná: Bc. Hana Borová

dopravní a branná: Mgr. Olga Vojčináková, Mgr. Martina Luxová

 

Zdravotnice: Angela Berkyová

Vedení BOZP: Kateřina Peňázová

Prodej stravenek: Lenka Zubrová

Výdej jídla:

Vrátná: Lenka Zubrová

Školník: Milan Ulman

Uklízečky: Žaneta Horváthová, Věra Kumanová, Sylvie Kumanová