Informace pro rodiče

ORGANIZACE DNE

 

Provoz školy

1. Provoz mateřské školy je od 7.30 hod do 16.00 hod.

2. Provoz školní družiny je od 12:00 hod. do 16 hod. Vyučující předávají žáky po skončení dopoledního vyučování a kroužcích vychovatelce. Dítě je vydáno pouze rodičům nebo osobě, kterou určí rodiče. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou (podepsanou a datovanou) žádost rodičů.

3. Časový rozpis provozu školy: Škola je otevřena od 6:30 hod. do 16:00 hod. Dopolední aktivity začínají v 7.30: 00 hod., vyučování začíná v 8.30hod. Vstup žáků do objektu školy je povolen nejméně 20 minut před zahájením výuky. Školu otevírá pověřený pracovník školy. Žáky na odpolední výuku vyzvedne pedagogický pracovník v kmenové třídě.

4. Školní jídelna je otevřena pro děti v době od 12:00hod. do 14:30 hod.

5. Provoz školy v době mimo vyučování (pronájmy místností jiným organizacím apod.) musí být ukončen do 20:00 hod. Provoz v tělocvičně v době mimo vyučování v pracovních dnech musí být ukončen do 20:00 hod.

6. Školní hřiště je v době mimo vyučování v provozu v měsících září-listopad a duben- červen v době od skončení výuky CZŠ a MŠ do 18:00 hod.

7. Přestávka na oběd pro správní a technické zaměstnance: 12:30 – 13:00

 

Vyučovací hodiny Přestávky

0. 7.15-8.00 0. 8.00-8.30

1. 8.30-9.15 1. 9.15-9.20

2. 9.20-10.05 2. 10.05-10.20

3. 10.20-11.05 3. 11.05-11.10

4. 11.10-11.55 4. 11.55-12.05

5. 12.05-12.50 5. 12.50-13.00

6. 13.00-13.45 6. 13.45-14.15

7. 14.15-15.00 0

8. 15.00-15.45 0