Školská rada

OZNÁMENÍ

ředitele školy o výsledku voleb do Školské rady při
CZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Jungmannova344/3, Ostrava-Přívoz

Volby do Školské rady se uskutečnily:
pedagogický sbor: 29.3.-31.3.2021
zákonní zástupci: 15.3.-31.3.2021

 

Za zákonné zástupce byla do Školské rady za členy zvolena:
KOVÁČÍKOVÁ Tereza

Za pedagogický sbor byla do Školské rady za členy zvolena:
KRAMNÁ Renata

Za zřizovatele byla do Školské rady za členy zvolena:
MUROŇOVÁ Eva

Soubory ke stažení