Zápis do prvního ročníku

Vážení rodiče,
s ohledem na stávající situaci podáváme informaci o zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2021/22.

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V případě zrušení mimořádných opatření bude zorganizováno osobní setkání nově zapsaných žáků a jejich zákonných zástupců s učiteli. Současně se všichni budou moci seznámit s prostředím školy a se vzdělávacím programem. Smysl tohoto osobního setkání s Vámi je především motivační a zároveň organizační.

Termín zápisu: 6.4. – 9. 4. 2021

Vezměte si svůj OBČANSKÝ PRŮKAZ a RODNÝ LIST dítěte. (popř.dokument svěření dítěte do péče).