Pověřenec GDPR

Správce, "název školy" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pan JUDr. Marek Novák, advokát/attorney-at-law 

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

Lexius advokáti s.r.o.  
IČO 046 66 933  
sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 - Podolí  
pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
tel.: +420 703 142 855  
e-mail: gdpr@lexius.cz