Výuka

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

OD 12. DUBNA 2021

 

 

Vážení rodiče,

v pondělí 12. dubna 2021 se do škol mohou vrátit předškoláci a žáci I. stupně.

Děti MŠ (pouze předškoláci) zahájí každodenní docházku do školy.

Žáci I. stupně se budou střídat následovně:

V týdnu od 12.4.-16.4. (a další liché týdny) budou školu navštěvovat žáci tříd 1.A, 1.B, 2.A, 2.B. Následující (sudé) týdny budou mít distanční výuku.

V týdnu od 19.4. -23.4. (a další sudé týdny) budou školu navštěvovat žáci tříd 3., 4.A, 4.B, 5. Následující (lichý) týden budou mít distanční výuku.

Žáci II. stupně (6. – 9. tříd) nadále absolvují distanční výuku a vyzvedávají učivo v týdenních intervalech v době od 9:00 do 11:00. Distanční výuka těchto ročníků je povinná.

 

Testování žáků

Žáci a děti MŠ se budou 2x týdně sebetestovat antigenními testy pod dohledem pověřené osoby ve škole. Testování bude probíhat od 7:15 v pondělí a ve čtvrtek v malé tělocvičně. V ostatních dnech bude probíhat pouze mimořádné testování. Vstup dětí/žáků na prezenční výuku bude pouze přes vchod do školní družiny (mateřské školy). Testování bude probíhat formou zcela bezbolestných samotestů z přední části nosu. V případě zjištění pozitivního výsledku, nemůže být dítě do školy vpuštěno a odchází domů v doprovodu svého zákonného zástupce.

Je nutné, aby dítě mělo při vstupu do školy respirátor nebo jednorázovou chirurgickou roušku.