Operační program Jan Amos Komenský spolufinancován z EU fondů

Naše mateřská škola využívá OP JAK spolufinancováno Evropskou unií k financování školního asistenta a k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.Cíl projektu: přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

 

Soubory ke stažení