Aktuální informace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU-upřesnění

 

proběhne

 

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE ŠKOLE

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne pouze formální část zápisu do 1. ročníku, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

 

Povinnost zapsat své dítě se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

 

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 

A.  Dálkové předání žádosti o přijetí nebo o odkladu v termínu od 01. 04. 2021 do 16. 04. 2021 prostřednictvím:

 • datové schránky (ID školy: aymmkjy)
 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou na adresu školy (Bratří Čapků138, Červený Kostelec, 54941)

 

Spolu s vyplněnou přihláškou pošlete i prostou kopii rodného listu dítěte (u odkladů i doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště).

 

B.  Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad s využitím E-Přihlášky k zápisu

Zákonní zástupci, kteří přihlásili nebo přihlásí své dítě k povinné školní docházce elektronicky do 08. 04. 2021 budou mít žádost vytištěnou a připravenou k podpisu. Přijďte prosím 16. 04. 2021 ve Vámi zarezervovaném čase do školy (bez dítěte) žádost jen podepsat.

 

C. Osobní předání žádosti o přijetí nebo o odklad bez využití E-Přihlášky k zápisu

Zákonný zástupce předá vyplněnou žádost o přijetí nebo o odklad (bez dítěte) dne 16. 04. 2021 od 16,00 - 18,00 hod do 4. třídy v 1. patře ZŠ. Formuláře žádosti jsou přístupné z www.skolalhota.cz. v kategorii Zápis do 1. ročníku, v podkategorii Dokumenty k zápisu do 1.ročníku.

 

 

Při vybrané možnosti B, C (osobní předání žádosti) potřebujete mít s sebou:

 1. občanský průkaz
 2. rodný list dítěte
 3. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, adopce, apod…)
 4. u žádosti o odkladu doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště
 5. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno)

 

 

Budete-li v termínu zápisu v nařízené karanténě či izolaci, informujte na reditelstvi.zslhota@zsck.cz.

Upozorňujeme, že v souladu s nařízením vlády ČR bude možný vstup do budovy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest-respirátorem a vstup bude regulován jednotlivě. Děkujeme za pochopení.

 

 

Počet žáků, které lze přijmout: 

Bude otevřena jedna třída s počtem max. 24 žáků-naplnění prostorové kapacity třídy. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 3. – 5. stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

 

 

Kritéria přijetí:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu
 2. Sourozenec, který je již žákem naší ZŠ
 3. V případě shodnosti, rozhodne los
 4. Další děti (nespádová oblast) do naplnění kapacity – rozhodovat bude los

 

 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno na webové stránce školy www.skolalhota.cz a na dveřích hlavního vchodu budovy pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Při nejasnostech mě neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy