Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 

 

Zveme kluky, holčičky, do lhotecké školičky!

Zápis do 1. ročníku

proběhne v pátek 19. 04. 2024 od 14,00 do 18,00 hod.

v budově školy na adrese

Bratří Čapků 138

549 41 Červený Kostelec

 

Základní informace:

Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. S Vašimi dětmi bude veden motivační pohovor.

 

            Při předání žádosti o přijetí k povinné školní docházce potřebujete mít s sebou:

                                                            1. občanský průkaz

                                                            2. rodný list dítěte

                                                            3. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, adopce, apod.)

                                                            4. u žádosti o odkladu 2 doporučení

                                                                        a) od dětského lékaře

                                                                        b) z poradenského pracoviště (PPP, SPC)

                                                            5. rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 

                                                                         (pokud bylo v minulém roce vydáno)

 

 

Zápis do 1. ročníku platí i pro ukrajinské děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zákonným zástupcům bude žádost vyplněna ve škole.

K žádosti o přijetí je nutné přiložit:

  • vízový doklad dítěte 
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny.

 

 

E-přihlášení:

Zákonní zástupci, kteří podají žádost elektronicky, budou mít žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro svoje dítě vytištěnou a připravenou k podpisu.

Elektronická přihláška k zápisu bude otevřena od 01.03. do 12.04.2024 na webových stránkách školy www.skolalhota.cz v kategorii Zápis do 1. ročníku a v podkategorii E-Přihláška k zápisu.

 

Bez možnosti E-přihlášení:

Prázdné formuláře k přijetí nebo o odklad budou také k dispozici k vyplnění na místě v tištěné podobě, nebo si žádost můžete stáhnout z webových stránek školy www.skolalhota.cz v podkategorii Dokumenty ke stažení. Vytištěnou a vyplněnou žádost stačí předat škole v den zápisu.

 

Náhradní termín:

Pokud Vám brání závažné důvody se dostavit ve stanoveném termínu k zápisu, je možné si domluvit náhradní termín.

 

Počet žáků, které lze přijmout: 

Bude otevřena jedna třída s počtem max. 24 žáků-naplnění prostorové kapacity třídy. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 3. – 5. stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. 

 

 

V případě překročení kapacity třídy budou přijímány děti dle těchto kritérií:

 

                      1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu:

                        Školským obvodem spádové Základní školy v Červeném Kostelci - Lhotě se stanoví tyto části a ulice Červeného Kostelce: Brodky, Budovatelská, Na Hrázi, Nová, Okružní, Větrník, Školní, Červený Kostelec - Lhota, Červený Kostelec - Stolín, Červený Kostelec - Mstětín

 

                       2. Sourozenec, který je již žákem naší ZŠ

 

                        3. V případě shodnosti rozhodne los

 

 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno na webové stránce školy www.skolalhota.cz a na dveřích hlavního vchodu budovy pod přidělenými registračními čísly.

 

 

Těší se na Vás celý školní tým.

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy