Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/ 2025

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje

žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole, Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod od školního roku 2024/ 2025 podané dne 19. 04. 2024 u dětí s těmito registračními čísly:

 

 

                                                   9MHKY                    7SGXD                     Y0UND

                                                   1MCLE                    LKBLN                     1HLDF

                                                   RJX2F                     V5UQ3                      IN9RD

                                                   LRYR7                    47ZXQ                       QZNUH

                                                  1MRH1                     34667                        ADRLX

                                                   IJ8TL                       R49ZR                      LX7A9

                                                  RXEC0                     UP9A5                      RECZE

                                                  N17XC                      FL305

 

 

 

V Červeném Kostelci, Lhotě dne 22. 04. 2024

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy