Poděkování

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří jste poskytovali dětem obětavou a trpělivou podporu v průběhu celého školního roku. Vám, kteří jste děti povzbuzovali v drobných nezdarech a byli jste jim oporou a jistotou.

 

Děkujeme našemu zřizovateli za vstřícnou spolupráci a podporu naší práce. Vážíme si toho!

 

Spolku Lhoťák patří díky za jejich nasazení v pořádání akcí pro děti, jste skvělí, díky, že Vás máme!

 

Pracovníkům Knihovny Břetislava Kafky děkujeme za skvělou spolupráci a mnoho zajímavých programů pro naše dětské čtenáře.

 

Panu zahradníkovi Duroňovi patří poděkování za dodání krásných sazenic, které děti vysázely a které budou zdobit nejbližší okolí školy.

 

Díky Vám všem, kteří podporujete práci naší školičky a jste nám oporou. Přejeme Vám všem zasloužený letní čas odpočinku a načerpání nových sil. Velmi si vážíme Vaší spolupráce.

 

                                                                                                                                       Tým ZŠ Lhota