Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Renata Jakubíková (ředitelka školy, speciální pedagog, metodička prevence)
 reditelstvi.zslhota@zsck.cz
 
Mgr. Jitka Česenková (třídní učitelka 1. třídy)
 tridni.cesenkova@zsck.cz
 
Vendula Fraňková (třídní učitelka 5. třídy)
 tridni.frankova@zsck.cz
 
Mgr. Hana Kábrtová (třídní učitelka 3. třídy, výchovný poradce)
 tridni.kabrtova@zsck.cz
 
Mgr. Marie Regnerová (třídní učitelka 2. třídy)
 tridni.regnerova@zsck.cz
 
Ing. Mgr. Jaroslava Vítová (třídní učitelka 4. třídy)
 tridni.vitova@zsck.cz
 
Danuše Adamu (asistentka pedagoga)
 asistentka.adamu@zsck.cz
 
Mgr. Jana Morávková (asistentka pedagoga)
 asistentka.moravkova@zsck.cz

Vendula Šklíbová (asistentka pedagoga)
 asistentka.sklibova@zsck.cz

Ilona Šoulová (vychovatelka) 
 druzina.soulova@zsck.cz
 
Božena Špuláková  (katechetka)