Ochrana osobních údajů

Základní škola Červený Kostelec, Lhota zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zaměření organizace a obecně závazných právních předpisů. Dále pořizuje záznamy z akcí, které publikuje na svém webu, ve výročních zprávách a ve školní kronice. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:
název organizace: Základní škola
sídlo: Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138
IČ: 75016192,
DS: aymmkjy
telefon: 491463141
e-mail: reditelstvi.zslhotazsck.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů pro ZŠ Lhota:

Jméno a příjmení: Simona Michelová
Telefon: 730 510 371
Email: michelovamikroregionupa.cz