Informace o škole

FILOSOFIE ŠKOLY

Na Vašich dětech nám opravdu záleží!

 

Jsme základní škola s 1. stupněm rodinného charakteru nacházející se v klidném prostředí

                                       

  • respektujeme individuální potřeby žáka
  • vážíme si podpory rodičů
  • harmonizujeme nosné životní hodnoty
  • preferujeme zážitkové metody učení - radost z poznání a objevování, činnostní a kooperativní učení
  • vedeme k ekologickému myšlení
  • usilujeme o dialog podporující sebedůvěru
  • pěstujeme respekt a lásku k přírodě
  • k aktivnímu odpočinku využíváme hřiště na pozemku školy
  • poskytujeme ranní i odpolední družinu
  • zajistíme stravování - školní jídelna