Profil školy

 

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod je školou s 1. stupněm rodinného charakteru, nacházející se v klidném i příjemném prostředí, okrajové městské části Červeného Kostelce a je obklopena školní zahradou.

 

Školička nabízí výchovně vzdělávací proces i zájmové vzdělávání dětem v 1. až 5. ročníku, přičemž každý ročník je zastoupen samostatnou, kmenovou třídou. V současné době školu navštěvuje 102 žáků.  Výchovně vzdělávací proces poskytuje 6 pedagogických pracovníků a katecheta s katechetkou (uč. náboženství), 2 vychovatelky školní družiny, 4 asistentky pedagoga. Ve škole působí 5 správních zaměstnanců a 1 školní asistentka.

 

Naší vizí je společné tvoření školy jako otevřeného, vzdělávacího, informačního a kulturního centra pro žáky a veřejnost s filosofií:

„Na vašich dětech nám opravdu záleží“

 

Jsme škola, která:

 • respektuje individuální potřeby žáka
 • váží si podpory rodičů
 • harmonizuje nosné životní hodnoty
 • usiluje o dialog podporující sebedůvěru
 • pěstuje respekt a lásku

 

Co nabízíme dále:

 • bezpečné a přátelské prostředí pro žáky, rodiče a zaměstnance školy
 • rozvoj vnitřní motivace
 • aktivní zapojení žáků do učení prostřednictvím aktivizačních metod a forem práce
 • využití metody kritického myšlení a badatelsky orientované učení
 • čtenářské dílny, spolupráce s Knihovnou Břetislava Kafky, pravidelné využívání vlastní školní knihovny
 • výuku anglického jazyka od 2. třídy + 1x týdně dělení tříd na dvě skupiny
 • vedení žáků k ekologickému myšlení a respektu k přírodě, prostřednictvím „Učíme se venku“
 • zapojení žáků do projektů napříč školou-projektové dny, účast na soutěžích (recitační soutěž, mezinárodní soutěž Klokan, logická a matematická olympiáda)
 • kvalitní vybavení školy (LCD tabule ve všech třídách, samostatná IT učebna, využívání notebooků, tabletů a bluebotů při výuce)
 • školní cvičnou kuchyňku – mezipředmětové propojení v praxi
 • aktivní odpočinek na hřišti za školou
 • kurz bruslení pro 1. a 2. ročník
 • plaveckou výuku pro 3. a 4. ročník
 • triády (pravidelné setkávání žák-rodič-učitel/ka) s využitím portfolií
 • provoz školní družiny denně od 6,15 do 16,15 hodin
 • stravování - výběr ze dvou jídel, zajištěné dovozem obědů z jídelny ZŠ Hejny
 • pestrou nabídku školních a mimoškolních aktivit – tvořivé dílny, vystoupení pro rodiče, rozsvícení vánočního stromku, školní karneval, Den Země, netradiční olympiáda, ve spolupráci se spolkem „Lhoťák“ - Drakiádu, Honbu za pokladem, Barborčinu nadílku, a mnoho jiných...
 • zájmové kroužky přímo ve škole – Děti na startu, Florbal, Veselá věda, sportovní gymnastika
 • červnové setkání s předškoláky a rodiči „Než se stanu školákem“

 

Zázemí školy

Původní škola je dvoupodlažní, cihlová z roku 1903 pro ročníky 1. – 4., přístavba školy pro 5. ročník se datuje k roku 1975, obě budovy byly zatepleny v roce 2008. V letech 2018-2021 prošly budovy rozsáhlejší rekonstrukcí – nová elektroinstalace (pohybová čidla, internetové připojení pevné i wifi, hlásiče kysličníku uhličitého, výměna oken, výměna tabulí za LCD panely na pylonech, opravy parketových podlah ve všech třídách, výměna podlahových krytin (zázemí pro zaměstnance školy), sanační práce v suterénu, výměna oken, oprava topení, oprava prostoru knihovny pro žáky a veřejnost, úprava prostoru dvora u budovy pro školní aktivity.

 

Součásti školy

 • školní družina - 2 smíšená oddělení včetně ranní družiny s minihřištěm
 • školní jídelna - výdejna, obědy jsou pro žáky dováženy ze Základní školy V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec.

 

Vybavení školy prostorové

 • 5 kmenových tříd
 • 1 počítačová učebna s 20 stolními počítači
 • 1 školní knihovna
 • jídelna
 • ředitelna
 • šatna
 • školní zahrada s herními prvky a s výukovými záhony
 • tělocvična TJ Sokol pro tělesnou výchovu
 • multifunkční hřiště obce pro atletiku a zájmové vzdělávání

 

Vybavení školy technické

 • WiFi připojení
 • 5 LCD tabulí na pylonech
 • 1 dataprojektor
 • notebooky pro učitele i žáky
 • tablety
 • 5 vizualizérů
 • 2 tiskárny barevné
 • 3D tiskárna
 • 6 bluebotů s dokovací stanicí + 6 tactile čteček s podložkami

 

Vybavení školy materiální

 • výškově stavitelné stoly a židle
 • 1 klavír, 4 varhany
 • multimediální technika, tablety, notebooky, interaktivní dataprojektor
 • školní knihovna (pro potřeby jednotlivých tříd a žáků školní družiny)
 • stolní i deskové hry, didaktické pomůcky
 • nástěnné obrazy
 • počítačové programy
 • multilicence na učebnice