Projekty

Naše škola a školské zařízení se aktuálně angažuje:

1) OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

2) OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

3) MLÉKO DO ŠKOL