Otevření školy - 25.05.2020

Nejedná se o povinnou školní docházku. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků, ale stejně

tak pedagogických i nepedagogických pracovníků, bude nadále pokračovat i distanční výuka – VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU. 

 

Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Při prvním vstupu do školy musí žáci odevzdat čestné prohlášení – viz. příloha.

Žáci budou rozděleni do skupin, které budou neměnné (homogenní), maximálně 15členné a žáka nelze zařadit později,

než 25.05.2020.

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejdéle 18.5.2020.

Podrobné informace o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech obdrží zákonní zástupci prostřednictvím

zprávy v elektronické žákovské knížce.

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

K dotazům obecně: pevné organizační zajištění znovuotevření naší školy se bude odvíjet:

  • od počtu přihlášených žáků - povinnost rodičů do 18.05., my máme předtermín 12.05.  
  • od prostorové kapacity tříd - už víme, že do třídy se 15 žáků nevejde i s rozestupy s nižším požadavkem 1,5m
  • a s ohledem na osoby s rizikovými faktory u personálu - pedagogického i nepedagogického

 

 

1. Budou děti moci ve škole zůstat i odpoledne?

    Provoz školy plánujeme: 7,45 - 15,45h.

 

2. Bude v provozu školní jídelna?

    Smluvní podmínky školní jídelny ZŠ V. Hejny - odvíjí se od počtu přihlášených strávníku - aktuálně v jednání. 

                          

3. Budou děti muset ve třídách nosit roušky?

    Pokud žáci budou dodržovat rozestupy minimálně 1,5m, tak nikoliv - stanovisko ministerstva zdravotnictví. 

        

4. Jak se bude řešit rozdělení na skupiny?

    Je možné, že školní skupiny budou tvořeny žáky z jiných ročníků. 

                

5. Bude moje dítě mít svoji třídní učitelku?

  Je možné, že Vaše dítě nebude mít svoji třídní učitelku.

 

6. Bude moje dítě ve skupině se svými spolužáky?

   Je možné, že Vaše dítě nebude se svými spolužáky.

 

Soubory ke stažení