Covid-19_JARO_2020_Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

         na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb. vydanou MŠMT Vás informujeme, že hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 

a)  z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (doba před uzavřením školy, tj. do 10. 3. 2020)

 

b)  podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

 

c)   podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy