Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat, že školní rok bude ukončen 26. června 2020, protože ve dnech 29. 06. a 30. 06. 2020

je v souladu s § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání) vyhlášeno ředitelské volno z důvodu aktualizace ŠVP (školní vzdělávací program).

 

S  pozdravem a s přáním pevného zdraví

Mgr. Renata Jakubíková

ředitelka školy