Informace o vytvoření školních skupin

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě výsledku Vašeho zájmu o přítomnosti dítěte ve škole jsou pro dny 25. 05. – 26. 06. 2020 vytvořeny školní skupiny takto:

 

Skupina A ze 3 žáků 1. třídy a 8 žáků 3. třídy, povede třídní učitelka Mgr. Hana Kábrtová a asistentka pedagoga Danuše Adamu

 

Skupina B z 12 žáků 2. třídy, povede třídní učitelka Mgr. Marie Regnerová a vychovatelka Ilona Šoulová

 

Skupina C ze 7 žáků 4. třídy a 5 žáků 5. třídy, povede třídní učitelka Ing. Mgr. Jaroslava Vítová a asistentka pedagoga Mgr. Jana Morávková

 

 

Pro všechny skupiny platí stejný čas vstupu 7,30 - 7,40 h, ALE každá skupina má do školy svůj vchod.

Podrobnější informace pro každou školní skupinu jsou v jednotlivých přílohách této zprávy (viz níže) a zaslány každé školní skupině zvlášť prostřednictvím Zprávy v Škola OnLine.

 

Změny vyhrazeny s ohledem na nově publikovatelné výklady MŠMT a MZČR a případně s ohledem na další nová opatření.

 

S  pozdravem a s přáním pevného zdraví

Mgr. Renata Jakubíková

ředitelka školy