Obědy - aktuální informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

posíláme informace ohledně obědů. Pro objednání oběda funguje klasický objednávkový systém:

 

jídelna vaří pouze jedno jídlo. Není možnost výběru. Oběd si strávník musí přihlásit. Zálohy na stravné lze posílat v období do 25.5. do 26.6.2020 pouze bezhotovostně. Cizím strávníkům není stravování ve školní jídelně umožněno! Nutné je včasné odhlášení strávníka ze stravování, nebude možné do konce školního roku vyzvedávat neodhlášené obědy! Do prostor budovy školní jídelny nesmí vstupovat rodiče ani další cizí osoby.

 

S  pozdravem a s přáním pevného zdraví

Mgr. Renata Jakubíková

ředitelka školy