Volby do školské rady

Na základě souhlasu školské rady ze dne 25.08.2020 budou nové volby probíhat online v měsíci září 2020.

Navrhovaní kandidáti:

  • za pedagogické pracovníky: Ing. Mgr. J. Vítová  a Mgr. J. Česenková

  

  • za zřizovatele: J. Petrů a R. Bergmann - jmenování zřizovatelem

  

  • za zákonné zástupce: Ing. M. Wajsar, MVDr. M. Krejčí a Ing. Mgr. D. Bohadlo Ph.D