Členové školské rady

 

Členové ŠR:

  • za pedagogické pracovníky zvoleny: Ing. Mgr. J. Vítová  a Mgr. J. Česenková

  

  • za zřizovatele jmenováni: J. Petrů a Mgr. Jan Kafka Ph.D.

  

  • za zákonné zástupce zvoleni:  MVDr. M. Krejčí a Ing. Mgr. D. Bohadlo Ph.D

 

06.10.2020  byl  jednomyslně zvolen předsedou ŠR  pan Ing. Mgr. David Bohadlo Ph.D.  na tříleté období.